Veiligheidsbulletin 2004-06

Datum: 10 september 2004

Vervangt: Schrijven/e-mail aan clubbesturen van 3 september 2004.

Betreft: Ripcords, vervaardigd door of onder licentie van Paratec.

Probleem: Tijdens een routine controle (rechttrekken kabel na RSL activering) werd vastgesteld, dat een reservepin niet op de juiste manier op de kabel geperst was en al bij een zeer lage trekkracht loskwam. Dit bleek ook het geval te zijn bij 4 andere ripcords (3x Next Student, 1x Next Tandem). De betroffen ripcords zijn uit de periode 2000/2001 en werden als prefabrikaat (beugel, balletje en kabel) door Thomas Sports aan Paratec geleverd, die zelf de pinnen eraan perste. Het Batchnummer is TSE 1 PTD 5141A, de pinnen zijn visueel herkenbaar aan het feit, dan ze "rond" geperst zijn, dus niet "platgekrepen", zoals de meeste ander ripcords.

Oplossing: De volgende actie dient onmiddelijk genomen te worden: De reserve ripcords van alle door Paratec gefabriceerde uitrustingen, inclusief tandem uitrustingen, dienen voor de eerstvolgende sprong gecontroleerd te worden door een erkende Valschermtechnicus/Rigger. Dit betreft zowel de kentekening van het ripcord, als de bevestiging van de pin aan de ripcordkabel. Dit geldt ook voor uitrustingen, waarvan het ripcord na 2000 vervangen is door een ripcord vervaardigd door de firma Paratec. Alle uitrustingen, voorzien van een ripcord met bovengenoemde kentekening (ingeslagen in de beugel), danwel met de boven omschreven kenmerken, zijn met onmiddellijke ingang geground en mogen pas weer begruikt worden nadat het ripcord vervangen is.

Uitvoering: Erkend valschermtechnicus/Rigger.

Noot: Gewezen wordt op het feit, dat Parachutes de France haar reserve ripcords "walst", waardoor deze ook rond zijn; in de beugel is echter PF gevolgd door een letter/cijfercombinatie ingeslagen.

Betroffen ripcords worden door Paratec kosteloos vervangen. 

Verzending:
AB/TC/EC/B.P.R.A
Riggers
Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP + website

Zie ook: de bijlage