Het komt voor dat een lid vanwege een regelovertreding een sanctie volgens het BVR krijgt opgelegd. Om dit goed te kunnen beoordelen is de Sanctie Commissie afhankelijk van goede en volledige meldingen.  Hiertoe heeft deze Commissie een digitaal meldingsformulier sancties ontwikkeld. Sanctieopleggers wordt gevraagd om via dit formulier meldingen te doen van opgelegde sancties. 

De gesanctioneerde persoon krijgt ook een kopie van de melding.