Veiligheidsbulletin 2000-01

LET OP: DIT VB IS KOMEN TE VERVALLEN DOOR VB 2000-04

Nummer: 2000-01 Datum: 31 maart 2000

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Slecht ingeslagen dan wel loszittende grommets van main containers en retainerloops.

Probleem: Zoals inmiddels bekend zijn er in de afgelopen maanden enkele dodelijke ongevallen (met Javelin, Reflex) als ook "near misses" geweest, doordat lijnen van de hoofdparachute bleven hangen aan losse of slecht ingeslagen grommets. Het probleem doet zich hoofdzakelijk voor in combinatie met Micro lines en is ook terug te voeren op het pakken en de lichaamspositie van de springer tijdens de opening.

Oplossing: Met onmiddellijke ingang dienen bij alle uitrustingen de grommets van de sluitflappen van de maincontainer en de retainerloop, (o.a. Javelin voor 08-93, Vector, TSE rigs, PDF rigs e.d.) gecontroleerd en eventueel vervangen of nageslagen te worden. Tevens dienen rigs, voorzien van een retainerloop, waarbij de grommet aan de kant van de main deployment bag zit, (zie voorbeeld) voorlopig gemodificeerd te worden volgens de bijgevoegde afbeelding. Bij de eerst volgende repack dient deze modificatie verwijderd te worden, waarna de retainerloop losgetornd, omgedraaid en opnieuw vastgezet dient te worden.
Met betrekking tot de rigs, welke voorzien zijn van een retainerloop, op de juiste manier aangebracht (grommet richting reserve container), waarbij de knoop en het ringetje van de sluitloop zijn afgeschermd door een stukje elastiek of op andere wijze, dient erop gelet te worden, dat dit zich in deugdelijke staat bevindt ( geen slijtage die tot hang up kan leiden).

Uitvoering: Door een erkend Valschermtechnicus.

Noot: Indien een systeem gemodificeerd is volgens bijgaande aanwijzing, dient de tack voor iedere sprong gecontroleerd te worden; in het geval van loslaten mag er pas weer met de uitrusting gesprongen worden, nadat dit hersteld is.

Aanhangsel: Bulletin Javelin
Tekening modificatie

Verzending: AB / TC / EC / B.P.R.A
Valschermtechnici
Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V
Instructeurs
i.a.a. redactie SP