Reglementen

De regelgeving voor parachutespringen is vastgelegd in het Basis Veiligheidsreglement (BVR 2022), met daarbij nog enkele correcties. Het BVR wordt in  principe iedere twee jaar geĆ«valueerd en indien nodig aangepast. Het BVR bevat tevens een aantal bijlagen:

Overzichten van wijzigingen per 2022 staan hier:

 Overige documenten: