De activiteiten ten behoeve van de afdeling parachutespringen worden ingevuld door de accountmanager parachutespringen. Hij bemant het secretariaat ten kantore van de KNVvL. Deze medewerker is Ronald Overdijk. Hij werkt van dinsdag t/m vrijdag. De taken en werkzaamheden ten behoeve van de afdeling zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. Beleidsmatige taken (bestuur, financiën, internationale contacten, luchtruimzaken, etc)
  2. Sport (wedstrijden, selectie, training, kleding, etc)
  3. Service (algemene info, website, blad, verzekering, etc.)
  4. Administratieve taken
  5. KNVvL taken

In het kort komt het er op neer dat de accountmanager een met name coördinerende taak heeft voor alles op het gebied van parachutespringen. Hierbij houdt hij zich vooral bezig met de bestuurs- en beleidszaken, luchtruimkwesties, sport, en internationale betrekkingen. De opleidingszaken worden aangestuurd door de OPEX, zij houdt zich bezig met opleidingen en examens.  Springtechnische zaken worden aangestuurd door de StC. Voorvallen en incidenten worden behandeld door de VC. De administratie en uitgifte van brevetten en bevoegdheden, alsmede het bladmanagerschap van de Sportparachutist is binnen de KNVvL bij andere personen belegd.