Volgens het beleid van de Sportcommissie (SC) zijn er financiĆ«le bijdragen beschikbaar  voor sportevenementen en recordpogingen. De reden hiertoe is dat het jaarlijkse budget beperkt is en de SC ook in het geval van meer dan een evenement / aanvraag per jaar hier vooraf een afgewogen beslissing over wil kunnen maken. En niet dat er bijvoorbeeld na toekenning van een evenement het geld voor dat jaar op is.

De SC heeft om de aanvragen te standaardiseren een Google aanvraagformulier gemaakt. De inhoud hiervan qua gevraagde informatie spreekt verder voor zich. Er worden zaken gevraagd als de gevraagde financiĆ«le bedrage, inschrijfgeld, sprongkosten, aantal deelnemers, aantal sprongen, data, DZ, vliegtuig(en), te bereiken doel(en), etc. Aanvragen dienen voor een kalenderjaar uiterlijk per 31 januari van dat jaar ingediend te worden. Hierna zal de SC een integraal besluit nemen over alle ontvangen aanvragen.