De KNVvL afdeling heeft de beschikking over apparatuur ten behoeve van wedstrijden parachutespringen. Deze apparatuur kan door paraclubs en centra worden verkregen. Hier zijn kosten aan verbonden zoals vermeld op het aanvraagformulier. De apparatuur wordt op basis van prioriteit van de wedstrijd toegekend. Het aanvraagformulier is hier op te vragen. Ingevulde aanvragen dienen te worden opgestuurd aan de sportcommissie van de afdeling. Na toekenning van de aanvraag zal vanuit de KNVvL een factuur aan de aanvrager worden verzonden.