Topsport en Selectie

NATIONALE SELECTIE

De nationale selectie bestaat uit de sporters en teams na het winnen van de NKP in het jaar voorafgaand aan een internationale wedstrijd de titel van nationaal team aanvaarden. Hierna komen ze in aanmerking voor uitzending naar Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en Worldcups. Het overzicht van de internationale wedstrijden staat op de wedstrijdkalender.

De vergoeding voor de sporters wordt vastgesteld door de sportcommissie en bestaat uit een basisbijdrage en een prestatiebijdrage, afhankelijk van de prestatie op de internationale wedstrijd zelf. Daarnaast is er voor de zgn. potentials (teams en springers met een grotere kans op hogere prestaties) nog een aparte (topsport) bijdrage beschikbaar. 

TOPSPORTBELEID PARACHUTESPRINGEN 2021 - 2024

De sportcommissie heeft als doel om het sportieve aspect van parachutespringen én indoor skydiving te bevorderen. Dit heeft zij de afgelopen jaren gedaan door te investeren in breedte- en topsport. Breedtesport wordt gezien als de basis van een piramide, die de aanwas is voor de top van de piramide. De top van de piramide wordt ook wel topsport genoemd, waar de atleten zich bezig houden met (internationale) wedstrijden.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de aanwas bestaat uit van nature competitief ingestelde mensen, waarbij geen aantoonbare relatie is gevonden tussen de investering van de sportcommissie in de “KNVvL skillcamps”. Simpel gezegd, springers die zich willen meten met anderen vinden hun leerpad toch wel en hebben daar geen KNVvL skillcamps voor nodig. Daarnaast was er door de investering in de breedtesport minder geld over voor de topsporters. Het bedrag wat zij uiteindelijk van de sportcommissie kregen stond in een schril contrast met de hoge eigen investering die zij reeds gemaakt. Doordat er geen financiële ondersteuning voor topsporters beschikbaar was, was het maximaal haalbare op basis van eigen middelen. Door nu geselecteerde atleten financieel te steunen is het doel beter te kunnen presteren en daardoor het niveau in Nederland omhoog te brengen.

Derhalve heeft de sportcommissie besloten om de komende jaren niet meer in de breedtesport te investeren, maar om geselecteerde topsporters en teams een grotere financiële bijdrage te geven die hen daadwerkelijk kan helpen. Alle betrokken sporters zijn eind 2018 benaderd om plannen voor trainingen en wedstrijden op te stellen. Het beleid geldt voor vier jaar en is op 1 januari 2019 ingegaan. Intussen is het beleid geëvalueerd, geactualiseerd en qua aanvangsperiode aangepast naar 2021. Het huidige beleidsplan is dat voor topsport 2021-2024