Materiaal bevoegdheden

Er zijn twee verschillende bevoegdheden die je kunt behalen op het gebied van materiaal. De eerste is de senior rigger (SR). Een houder van deze bevoegdheid mag de springuitrusting controleren en de reserve vouwen (periodieke inspectie, oftewel "repack"). De tweede bevoegdheid die je kunt halen is die van master rigger (MR). Een master rigger mag naast de repack verklaringen van luchtwaardigheid afgeven, keuringen en reparaties uitvoeren, modificaties aanbrengen en instructie geven aan kandidaten die hun SR willen halen. 

De bevoegdheden als zodanig staan verwoord in het Bevoegdheden Reglement. De opleidingsdocumenten zijn die van de EASP, zie hiertoe de pagina materiaal