Het bestuur, ledenraad en alle commissies vergaderen op reguliere basis, in principe op het KNVvL kantoor te Woerden. Ook wordt er soms telefonisch of via Skype vergaderd. Het vergaderschema zelf zit onder deze link