Het bestuur, ledenraad en alle commissies vergaderen op reguliere basis, in principe op het KNVvL kantoor te Woerden. Ook wordt er regelmatig digitaal vergaderd. Het vergaderschema is hier in te zien