Defensie - militair springen

Alle militairen in actieve dienst die minimaal 5 sprongen hebben gemaakt (een static-line brevet hebben gehaald, dan wel 5 AFF sprongen) komen in aanmerking voor het dragen van een militaire wing. Deze mogen ze op hun uniformen dragen. Kijk bij de procedure militaire wing voor meer informatie. 

De afdeling parachutespringen onderhoudt een goede band met defensie. De Cadetten Parachutisten Vereniging (CPV) van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) is bij de afdeling aangesloten en verzorgt opleidingen voor iedereen die aan de KMA studeert. Parachute Group Holland (PGH) is ook bij de afdeling aangesloten. PGH verzorgt opleidingen en sprongen static-line ronde bol met militaire parachutes. Dit voor een specifieke doelgroep. 

De militaire para opleidingen binnen Defensie worden verzorgd door de Defensie Paraschool (DPS). De DPS is een "paarse" organisatie met personeel afkomstig uit het Korps Commando Troepen (KCT), Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade.

De afdeling heeft tevens nauwe contacten met de Koninklijke Luchtmacht, KLu. De luchtmacht stelt incidenteel vliegtuigen beschikbaar om paradroppings te verzorgen en om het mogelijk te maken om recordpogingen te doen of demonstraties te verzorgen.