Sportcommissie (SC)

De Sportcommissie (SC) is namens het AB verantwoordelijk voor alle sportieve aspecten van parachutespringen. De SC bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zeven leden. De SC vergadert regelmatig. 

De SC organiseert of stimuleert de organisatie van trainingen, cursussen en seminars ter bevordering van de sportieve aspecten van het parachutespringen. De SC is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het programma, de reglementering, de jurering evenals het verloop van de NKP. Ten behoeve van de WK’s, EK’s en Worldcups is zij verantwoordelijk voor de selectievoorwaarden, uitzendingscriteria en de financiële ondersteuning. 

De SC reikt ter aanmoediging van jonge springers de Tom Verschoor Bokaal uit aan geschikte, door paraclubs voorgedragen kandidaten. Aan de bokaal is een geldprijs verbonden.  

De SC beheert materialen en hulpmiddelen voor training, instructie en wedstrijden. Denk hierbij aan elektronische jureringssystemen. Zij houdt toezicht op een verantwoorde inzet van deze materialen, hiertoe is een gebruikersregeling materiaal opgesteld. 

De SC administreert ook de aanvragen voor Nationale Records parachutespringen.  

De SC draagt verder zorg voor de KNVvL scheidsrechters. Er wordt gezorgd voor opleiding, training en examinering van deze KNVvL nationale en internationale (FAI) scheidsrechters. De SC draagt de internationale scheidsrechters voor, voor deelname aan de WK’s, EK’s en Worldcups. Dit alles is vastgelegd in de regeling scheidsrechters

De SC verzorgt ook de afvaardiging naar de jaarvergadering van de International Skydiving Commission, ISC. Op deze vergadering wordt o.a. besloten over EK's en WK's en wedstrijdreglementen.