Brevetten, bevoegdheden en reglementen

Als je in het bezit bent van een B-brevet mag je je verder gaan ontwikkelen door het behalen van bevoegdheden. Er zijn allerlei verschillende soorten bevoegdheden. In grote lijnen zijn ze in te delen in:

Alle bevoegdheden worden centraal uitgegeven en verlengd. Iedereen die een een instructie-, materiaal- of andere bevoegdheid heeft ontvangt per email een digitaal formulier voor verlenging hiervan. Deze formulieren dienen gecontroleerd, ingevuld en ondertekend te worden door de bevoegde controleurs. Vervolgens dienen ze vóór een datum in februari van het kalenderjaar waarop de bevoegdheid betrekking heeft via de chef-instructeur verzonden te worden naar HBP. Om voor verlenging in aanmerking te komen dien je lid te zijn van de KNVvL, afdeling parachutespringen. De gehele procedure wordt in een begeleidende brief uitgelegd die rechtstreeks per email aan de bevoegdheidhouders verzonden wordt. 

Voor de meeste bevoegdheden zijn er opleidingen beschikbaar. Wanneer deze gegeven worden en wanneer de examens zijn kun je zien op de opleidingskalender.

Alle brevetten en bevoegdheden staan genoemd en uitgelegd in het bevoegdhedenreglement (BR). Dit is een onderdeel van het Basis Veiligheidsreglement (BVR) gecorrigeerde versie maart. Het BVR wordt iedere twee jaar geëvalueerd en in dien nodig aangepast. Overzichten van wijzigingen per 2018 staan hier voor BVR en BR

Er zijn nog een aantal bijlages bij het BVR, dit zijn: