Springtechnische jaarverslagen

De afdeling is verantwoordelijk voor het opstellen van de springtechnische jaarverslagen. Hierin wordt jaarlijks een overzicht opgesteld van alle sprongaantallen - onderverdeeld in soort sprong - bij alle KNVvL paraclubs en -centra. Tevens bevatten zij een overzicht van blessures en voorvallen, en aantallen bevoegdheden. De springtechnische jaarverslagen staan hieronder.