Ledenraad, Afdelingsbestuur, Commissies

De ledenraad (LR) is het hoogste orgaan binnen de afdeling parachutespringen en bestaat uit gekozen kandidaten. De ledenraad vergaderd twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar. De ledenraad benoemt en ontslaat de leden van het bestuur en kiest de voorzitter in functie. Deze bestuursleden en de voorzitter vormen samen het afdelingsbestuur (AB). Het afdelingsbestuur wordt op haar beurt bijgestaan door een aantal commissies: