In deze kalender zijn de bekende wedstrijden op het gebied van zowel parachutespringen in Nederland als belangrijke internationale wedstrijden weergegeven.