Als je bij een KNVvL paraclub of paracentrum wilt springen moet je lid zijn van de KNVvL, afdeling parachutespringen. (of in het bezit zijn van een buitenlands equivalent) Als je aan een opleiding begint ben je aspirant lid (ASP). De paraclub verzorgt de aanmelding bij de KNVvL, de kosten zitten verwerkt in het opleidingsgeld. Je krijgt van de KNVvL het bewijs van lidmaatschap toegestuurd naar het adres wat jij de paraclub hebt aangegeven. Dit aspirant lidmaatschap stopt automatisch aan het einde van het kalenderjaar. Als je het aantal sprongen van je opleiding in het jaar van aanvang niet hebt kunnen maken dan eindigt het aspirant lidmaatschap per 31/12, maar kun je tot een jaar na datum van de start van de opleiding je sprongen nog maken. Je bent dan geen lid KNVvL maar de WA verzekering loopt in dit geval door. 

Ga je door met springen na het einde van het jaar van aanvang - en uiteraard raden we je dit van harte aan - dan moet je volwaardig lid (IND) worden van de KNVvL. Hoe dit moet staat hieronder beschreven. Dit geldt ook als je doorgaat met springen na het voltooien van je aantal sprongen van je opleiding in het kalenderjaar na je opleidingsjaar.

Als je als aspirant lid rond de feestdagen in het buitenland zit en je gaat daar springend het nieuwe jaar tegemoet, zorg er dan voor dat je ruim voor vertrek een aanvraag als lid IND hebt ingediend, met ingang van 1 januari van dat nieuwe jaar. Je KNVvL pas wordt dan na betaling toegestuurd, dan wel als scan gemaild. 

Het lidmaatschap KNVvL bevat een WA verzekering, op secundaire basis. Op de prijslijst kun je vinden hoeveel het lidmaatschap kost. 

Lid worden via de website KNVvL

Je kunt je aanmelden als lid (IND) via de website van de KNVvL. Op deze pagina staat verder alles uitgelegd. Je krijgt direct een bevestiging van aanmelding die als bewijs van lidmaatschap gebruikt kan worden. Bij het lidmaatschap zitten o.a. de WA verzekering, toezending van bladen, services, etc. inbegrepen. Vanaf 1 juli geldt het halfjaarlijks lidmaatschap met bijbehorende lagere contributiebedragen. Vanaf 1 oktober geldt een kwartaallidmaatschap, hetgeen echter alleen aangegaan kan worden met een heel jaarlidmaatschap (IND) van het direct daaropvolgende kalenderjaar. 

Opzeggingen

Opzeggingen dienen altijd schriftelijk vóór 1 december (alleen per e-mail naar ledenservice@knvvl.nl, o.v.v. je naam en lidnummer) van het lopende jaar aan de ledenadministratie te worden verzonden. Indien je lid wilt blijven maar geen gebruik meer wenst te maken van de FAI sportlicentie dien je dit eveneens per e-mail te melden. Aspirant leden hoeven niet op te zeggen, dit lidmaatschap wordt altijd automatisch beëindigd zoals hierboven vermeld. 

Een telefonische opzegging wordt niet geaccepteerd. Je kunt derhalve ook geen rechten ontlenen aan eventueel telefonisch gedane toezeggingen. Na ontvangst van de opzegging zal een schriftelijke bevestiging aan je worden verzonden. Mocht je binnen 10 dagen geen schriftelijke opzeggingsbevestiging ontvangen, dan wordt je verzocht contact op te nemen met de ledenadministratie via 0348-437060 dan wel via ledenservice@knvvl.nl

FAI licentie

De FAI licentie of sportlicentie kun je aanvragen tegelijk met het lidmaatschap, maar ook als je al KNVvL lid bent. Aanvragen van een sportlicentie kan alleen door het per email aanvragen hiervan, naar ledenservice(at)knvvl.nl o.v.v. het lidnummer KNVvL. Hierna wordt een factuurverzonden, waarna na betaling de sportlicentie wordt toegestuurd. 

De licentie geeft je het recht Nederland sportief te vertegenwoordigen en is nodig als je mee wilt doen aan (inter)nationale wedstrijden en/of recordpogingen. De KNVvL FAI licentie wordt alleen verstrekt aan KNVvL leden (IND, niet ASP) in het bezit van een Nederlands paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, of aan buitenlanders die tenminste aantoonbaar 185 dagen per kalenderjaar in Nederland woonachtig zijn. Dit omdat een FAI KNVvL licentie de houder ervan recht geeft Nederland te vertegenwoordigen op dit soort wedstrijden/recordpogingen.

Bestellingen

Je kunt een artikel uit ons assortiment bestellen via de webshop van de KNVvL.