Materiaal Commissie (MC)

De MC is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de materiaaltechnische regelgeving en voor het inrichten en beheren van de kenniscentrumfunctie binnen de afdeling ten aanzien van materiaaltechnische vraagstukken.

De MC heeft de volgende taken:

 • Opstellen van materiaaltechnische normen en regelgeving als onderdeel van het BVR, BR, het Handboek Sportparachutist en de Technische Standaard Springuitrustingen, TSS. 
 • Opstellen van Veiligheids- en Technische Bulletins
 • Het adviseren van het bestuur met betrekking tot regelgeving op basis van nationale en internationale ontwikkelingen en trends in materiaal
 • Het communiceren van technische aangelegenheden en nieuwe normen aan de Chef Instructeurs
 • Het adviseren van de VC m.b.t. materiaaltechnische zaken
 • Het communiceren met de MR’s en SR’s ten aanzien van technische ontwikkelingen en opleidingen voor riggers
 • Het regelmatig opstellen van content voor de SP t.a.v. materiaal
 • Het bewaken van de content van de website t.a.v. materiaal
 • Het bijwonen van PIA vergaderingen en rapporteren hierover richting het bestuur en de andere commissies

Voor het uitvoeren van deze taken heeft de MC de bevoegdheid om:

 • de Master Riggers en Senior Riggers aan te sturen
 • namens de afdeling te communiceren met fabrikanten van springmateriaal, eventueel via tussenpersonen, ten aanzien van materiaal technische vraagstukken

 Leden materiaalcommissie