Ledenraad Parachutespringen (LR)

De ledenraad (LR) bestaat uit gekozen kandidaten. Deze mensen hebben zich op persoonlijke titel dan wel met steun van een paraclub / paracentrum verkiesbaar gesteld. Ieder lid van de KNVvL parachutespringen mag één stem uitbrengen op één kandidaat. De stemzwaarte is één per 25 uitgebrachte stemmen. De LR vergadert twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. In het voorjaar komt o.a. het jaarverslag van het voorgaande jaar aan de orde, in het najaar de jaarplannen van het komende jaar, inclusief bijbehorende begroting. 

Voor de verkiezingen voor de periode 2017-2018 is deze procedure gehanteerd. Hieronder staat de lijst van gekozen afgevaardigden voor de ledenraad. 

Kandidaat

Aantal stemmen

Stemzwaarte

Bart Stolk

49

2

Bastiaan van Gestel

60

3

Bryan Meijers

84

4

Igor van Aperen

14

1

Laurens Degenaar

117

5

Peter Smit

29

2

Rogier Carper

27

2


Hieronder zijn de laatste notulen van de ledenraadvergaderingen te vinden.