Ledenraad Parachutespringen (LR)

De ledenraad (LR) bestaat uit gekozen kandidaten. Deze mensen hebben zich op persoonlijke titel dan wel met steun van een paraclub / paracentrum verkiesbaar gesteld. Ieder lid van de KNVvL parachutespringen mag één stem uitbrengen op één kandidaat. De stemzwaarte is één per 25 uitgebrachte stemmen. De LR vergadert twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. In het voorjaar komt o.a. het jaarverslag van het voorgaande jaar aan de orde, in het najaar de jaarplannen van het komende jaar, inclusief bijbehorende begroting. 

Voor de verkiezingen voor de periode 2019-2021 is deze procedure gehanteerd. Hieronder staat de lijst gekozen afgevaardigden voor de ledenraad, het aantal uitgebrachte stemmen en de bijbehorende stemzwaarte. 

Kandidaat

Aantal stemmen

Stemzwaarte

Bart Stolk

39

2

Bastiaan van Gestel

52

3

Dirk van der Laag

41

2

Igor van Aperen

9

1

Joran Dekker

37

2

Laurens Degenaar

131

6

Rogier Carper

34

2

Simon Woerlee

74

3