Ledenraad Parachutespringen (LR)

De ledenraad (LR) bestaat uit gekozen kandidaten. Deze mensen hebben zich op persoonlijke titel, dan wel met steun van een paraclub / paracentrum verkiesbaar gesteld. Ieder lid (niet aspiranten) van de KNVvL parachutespringen mag één stem uitbrengen op één kandidaat. De stemzwaarte is één per 25 uitgebrachte stemmen. De LR vergadert twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. In het voorjaar komt o.a. het jaarverslag van het voorgaande jaar aan de orde, in het najaar de jaarplannen van het komende jaar, inclusief bijbehorende begroting. 

Voor de verkiezingen voor de periode 2022-2025 is deze procedure  gehanteerd. Hieronder staan de gekozen afgevaardigden voor de ledenraad, inclusief hun CV en motivatie. 

Kandidaat

Aantal stemmen

Stemzwaarte

Bart Stolk

33

2

Bob Draijer

93

4

Dirk van der Laag

31

2

Igor van Aperen

9

1

Laurens Degenaar

128

6

Leander van der Snel

45

2

Rogier Carper

26

2

Simon Woerlee

49

2