Opleidings- en Examen Commissie (OPEX)

De opleidings & examencommissie (OPEX) houdt zich bezig met het inrichten en beheren van alle opleidingen parachutespringen, inclusief de examens. Tot de taken behoren:

  • ontwikkelen van opleidingen, examens en bijbehorende documentatie.
  • implementeren en organiseren van opleidingen.
  • organiseren van examens.
  • onderhouden van opleidingen.
  • brevetten beoordelen.
  • bijhouden van het bevoegdhedenoverzicht. 

Verder stelt de OPEX vakdocenten, clubdocenten en examinatoren aan. De OPEX werkt volgens het Reglement OPEX 2015