Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur (AB) verzorgt de dagelijke leiding van de afdeling parachutespringen. Dit volgens het afdelingsbeleidsplan, waarvan het jaarplan een wezenlijk onderdeel is. Het bestuur vergadert in principe een maal per zes weken. Het AB behandelt beleidszaken, luchtruimkwesties, financi├źn, PR, afdelingsoverkoepelende commissiezaken, etc. 

Het bestuur bestaat uit mensen die gekozen worden door de ledenraad en die belast zijn met de dagelijkse leiding van de afdeling parachutespringen. Dit wordt gedaan met inachtneming van het geldende afdelingsreglement

Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af over het gevoerde beleid aan de ledenraad. Daarnaast stelt het bestuur een jaarverslag op. Deze verslagen lopen t/m 2004. In de periode 2005 t/m 2012 zijn de jaarverslagen van de afdeling ge├»ntegreerd in het KNVvL jaarverslag.