Springmateriaal

Het materiaal waarmee gesprongen wordt bestaat in grote lijnen uit vier onderdelen: de hoofdparachute, de reserveparachute, een automatische opener en het harnas waarin alle onderdelen verwerkt zijn. 

De mensen die bevoegd zijn om het springmateriaal te behandelen zijn de zgn. riggers (materiaaltechnici). Er zijn Senior Riggers (SR) die parachutes mogen inspecteren, vouwen en klein onderhoud (zonder machines) uitvoeren, en Master Riggers (MR) die naast het onderhoud alle reparaties (ook met machines) en vervangingen uit mogen voeren alsook de initiĆ«le toelatingen van springmateriaal in Nederland mogen verzorgen. Dit laatste via de afgifte van een Verklaring van Luchtwaardigheid. Hoe en wanneer het materiaal behandeld moet worden staat in hoofdstuk 4 van het BVR. Een nadere uitleg over de Verklaring van Luchtwaardigheid (VvL) staat hier

De technische toelatingseisen staan omschreven in de Technische Standaard Springuitrustingen, TSS (bijlage D van het BVR). Alle riggerbevoegdheden worden uitgegeven door de KNVvL

De opleiding en examinering van de riggers gebeurd volgens de regelgeving van de European Association for Safety Parachutes, EASP. De KNVvL is sinds eind 2007 aangesloten bij de EASP. Hiertoe zijn de volgende opleidingsdocumenten opgesteld: 

Soms komt een fabrikant van materiaal met meldingen met betrekking tot het gebruik van hun materiaal. Deze meldingen worden door de werkgroep materiaal van de Technische Commissie omgezet in bulletins, welke uitgegeven worden door het bestuur van de afdeling parachutespringen. De afdeling kent twee soorten bulletins, het Technische Bulletin (TB) en het Veiligheidsbulletin (VB). Deze kunnen ook op fabrikant worden geraadpleegd. Een Veiligheidsbulletin bevat informatie over materiaal dat verplicht moet worden opgevolgd, door alle parachutisten in Nederland. Een Technisch Bulletin is een aanwijzing, verduidelijking of advies. Opvolging hiervan is niet verplicht doch het wordt wel aangeraden.

Als je je materiaal mee wilt nemen naar de VS, dan mag dat, maar is het wel verstandig om rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen op de commerciƫle vliegvelden.

Wil je meer weten over de set die je gekocht hebt? Of wil je weten hoe je een bepaald rig moet dichtvouwen? Kijk dan eens op de website van High Time Skydiving Enterprise. Hier staan van diverse fabrikanten de manuals.