Procedure voor verkrijgen ontheffing AFF & Tandem / Application procedure for exemption AFF & Tandem

Tandemmasters en AFF-jumpmasters met buitenlandse springpapieren die in Nederland willen tandemspringen of AFF-springen hebben een ontheffing nodig om dit te mogen doen. Deze ontheffingen worden, conform BVR artikel 703, door het afdelingsbestuur afgegeven als aan een aantal eisen is voldaan. Hiertoe zijn flowcharts opgesteld, ter informatie over het te volgen proces, voor de chef instructeurs die dergelijke aanvragen moeten indienen:

De Chef Instructeur moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de accountmanager parachutespringen. De kosten voor het verkrijgen van een ontheffing zijn € 100 per aanvraag.

Foreign tandemmasters and AFF jumpmasters wishing to jump in the Netherlands need an exemption on the Basic Safety Regulations (BVR) do to so. These exemptions will be given by the parachuting board according to BVR article 703. Applicants contact the relevant chief instructor of the club who must send the application to the accountmanager parachuting at KNVvL office. The cost is € 100)

Bij deze aanvraag moeten de volgende zaken opgestuurd worden naar het secretariaat: (The application must contain proof of the following conditions)

Tandem:

 • Bewijs van lidmaatschap van de KNVvL. (Proof of valid membership of KNVvL, parachuting department)
 • Bewijs van een geldige buitenlandse tandembevoegdheid. (Proof of a valid foreign tandemjumping license) 
 • Verklaring van een Chef Instructeur dat betrokkene minimaal 1000 vrije val sprongen heeft gemaakt, via het logboek (dit volgens het geldende Bevoegdheden Reglement). (Written declaration of chief instructor that applicant has made more then 1000 freefall parachute jumps, by means of the logbook)
 • Verklaring van een Chef Instructeur dat betrokkene minimaal 100 tandemsprongen heeft gemaakt in de afgelopen 2 jaar. (Written declaration of chief instructor that applicant has made more than 100 tandemjumps in the past 2 years)
 • Kopie van een geldige ICAO Class II of Class I medical. (Copy of a valid ICAO Class II or Class I medical)
 • Verklaring van een KNVvL tandem examinator dat betrokkene instructie heeft gekregen in de regels van de KNVvL met betrekking tot tandemspringen, en positief advies inzake de aanvrager. (Written declaration of a KNVvL tandem instructor examinator that applicant has received instruction in KNVvL regulations regarding tandemjumping, including a positive advice regarding the applicant)
 • Een positief advies van de voorzitter van de Opleiding en Examen Commissie, OPEX. (A written positive advice of the chairman of the Training and Exam Committee (OPEX) of KNVvL department of parachuting)

AFF:

 • Bewijs van lidmaatschap van de KNVvL. (Proof of valid membership of KNVvL department of parachuting)
 • Bewijs van een geldige buitenlandse AFF-bevoegdheid. (Proof of a valid foreign AFF license)
 • Verklaring van een Chef Instructeur dat betrokkene minimaal 500 formatiesprongen heeft gemaakt, via het logboek (dit volgens het geldende Bevoegdheden Reglement). (Written declaration of a chief instructor that applicant has made more than 500 formation skydiving jumps, by means of the logbook)
 • Verklaring van een Chef Instructeur dat betrokkene minimaal 100 AFF-sprongen heeft gemaakt in de afgelopen 2 jaar. (Written declaration of chief instructor that applicant has made more then 100 AFF-jumps in the past 2 years)
 • Verklaring van een KNVvL AFF examinator dat betrokkene instructie heeft gekregen in de regels van de KNVvL met betrekking tot AFF-springen, en positief advies inzake de aanvrager. (Written declaration of a KNVvL AFF instructor examinator that applicant has received instruction in KNVvL regulations regarding AFF jumping, including a positive advice regarding the applicant)
 • Een positief advies van de voorzitter van de Opleiding en Examen Commissie, OPEX. (A written positive advice of the chairman of the Training and Exam Committee (OPEX) of KNVvL department of parachuting)

Als alle benodigde gegevens ontvangen zijn zal het AB beslissen of de ontheffing wordt verleend en hoe lang de ontheffing zal gelden. (If all information and documents have been received by the parachuting head-office the board will review the application and will make a decision. Applicants will always receive an answer)

Het overmaken van de € 100 moet gedaan worden naar IBAN NL78 INGB 0000 1796 18 ten name van KNVvL te Woerden onder vermelding van Para ontheffing en het KNVvL lidnr. van de aanvrager. (Payment of the required € 100 must be made to IBAN account: NL78 INGB 0000 1796 18 / BIC: INGBNL2A of KNVvL in Woerden. Please state: "para ontheffing + KNVvL members number of applicant."