De afdeling parachutespringen

Sportbond
De afdeling parachutespringen is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De KNVvL is lid van NOC*NSF waarin zij een stem heeft en waarvan zij subsidie en ondersteuning krijgt. 

Internationaal
De KNVvL is aangesloten bij de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) in Lausanne, Zwitserland. De FAI is de overkoepelende organisatie voor alle luchtsporten. De afdeling binnen de FAI die zich bezighoudt met parachutespringen is de International Skydiving Commission (ISC). Deze commissie houdt zich met name bezig met het vaststellen van de internationale wedstrijdreglementen, jurering, veiligheid, toekenning van EK's en WK's, financiën, sportbeleid, etc. De Technical & Saftey Committee van de ISC publiceert jaarverslagen over veiligheid, sprongaantallen en voorvallen, AAD's en andere zaken zoals instructieratings

veiligheid en regelgeving
Er zijn diverse Nederlandse paracentra en clubs bij de KNVvL afdeling parachutespringen aangesloten. Deze centra houden zich strikt aan de veiligheidseisen die de KNVvL en de afdeling parachutespringen hanteren en die zijn vastgelegd in het afdelingsreglement, het Basis Veiligheidsreglement (BVR), het Veiligheid Management Systeem (VMS) en het General Aviation (KNVvL) protocol Alcohol-, Drugs-, en Medicijngebruik (protocol ADM). De afdeling geeft jaarcijfers op aan de ISC (zie hierboven)

Wil je meer weten over veiligheid, kijk dan even bij de pagina's van de Veiligheidscommissie (VC) van de KNVvL. Daar kun je onder andere de veiligheidsbulletins en technische bulletins met betrekking tot springmateriaal vinden.

opleidingen
Alle opleidingen en de begeleiding van cursisten geschieden door KNVvL bevoegde para-instructeurs die worden opgeleid volgens een VWS erkende opleiding.

organisatie
De afdeling bestaat uit de ledenraad, het bestuur, een aantal vaste commissies, werkgroepen en een vaste medewerker die samen het account management parachutespringen (Hoofd Bureau Parachutespringen - HBP) vormen. Het bestuur en HBP geven uitvoering aan het beleid zoals dat door de ledenraad is vastgesteld, op het gebied van regelgeving, toegang tot het luchtruim, sport, PR, verzekeringen, opleidingen, kader, etc. Hiertoe onderhouden zij contacten met diverse instantie zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DGLM, LVNL, de Inspectie van Leefomgeving en Transport, het Ministerie van Defensie, NOC*NSF, FSMI, etc. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt onder meer de Regeling Valschermspringen vast (RVS, versie 16 juli 2010). Dit is het enige wettelijke kader voor parachutespringen in Nederland en heeft meer betrekking op het paravliegtuig.

Wil je meer weten over hoe lid te worden, para-verzekeringen, de militaire wing of ben je op zoek naar het formulier medische verklaring, het BVR en aanverwante artikelen of een declaratieformulier, kijk dan onder services.