Prijslijst 2020

Contributie
IBAN:
NL87 RABO 0161417256
BIC: RABONL2U

lid parachutespringen (IND) 
(factuur rechtstreeks aan het lid)

FAI licentie

aspirant lid (ASP)
(factuur rechtstreeks aan  de paraclub)

First Jump Course (ASP-FJC) 
(factuur rechtstreeks aan de paraclub)

heel jaar (voor 1 juli) 

€ 117,50

€ 8,00

€ 45,00

€ 12,50

half jaar (alleen per 1 juli of later)

€ 58,75

€ 8,00

n.v.t.

n.v.t. 

kwartaal (alleen per 1 oktober of later - met verplicht lidmaatschap IND het jaar direct daaropvolgend)

€ 12,50

€ 5,00

n.v.t

n.v.t.

 KNVvL website - lidmaatschap

ARTIKELEN: (bestellingen alleen via de webshop KNVvL)

 • sportparachutespringbewijs (SPB): gratis, loopt via aspirant lidmaatschap.  
 • logboek sportparachutespringen: € 1,25
 • handleiding aspirant sportparachutist: € 1,50

BREVETTEN - ONTHEFFING/GELIJKSTELLING - VERLENGING (NL78 INGB 0000179618):

 • A, B of D brevet: € 15,00
 • C brevet: € 80,00 (deelexamen € 20,00 per vak)
 • Te late verlenging: € 50,00
 • Ontheffing & gelijkstelling buitenlandse bevoegdheden: € 100,00
 • Examenstof A en B brevet: alleen digitaal hier beschikbaar.

OPLEIDINGEN - EXAMENS (NL78 INGB 0000179618):

 • AFF en tandem (T) bevoegdheid: € 15,00 (+ kosten van examen, te voldoen bij examinator)
 • Hulpinstructeurs (HI) opleiding: € 100,00
 • Instructeurs (I) opleiding: € 200,00
 • Senior Rigger / Master Rigger (SR/MR) examen: € 180,00
 • Lesstof Rigger: € 25,00

SPORTPARACHUTIST (NL87 RABO 0161417256):

 • Verzamelband SP: € 8,00

verzendkosten afhankelijk van het aantal exemplaren

ABONNEMENT SP (NL87 RABO 0161417256): 

half jaar

heel jaar

airmail

binnenland

€ 10,00

€ 20,00

n.v.t.

buitenland

€ 11,50

€ 23,00

€ 29,00

Alle prijzen onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.