Datum: 25 maart 2011

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Argus AAD van Aviacom.

Probleem: Diverse grote parachute fabrikanten trekken hun goedkeuring in voor de installatie van een Argus AAD in hun harnas/containers. Dit vanwege onvoldoende vertrouwen in de correcte werking van de betreffende cutters. Gezien deze bulletins, de voorgaande geschiedenis en de niet duidelijk opgeloste problemen uit het verleden m.b.t. de Argus AAD wordt installatie en gebruik hiervan tot nader order verboden. Meer informatie hierover vindt u in de verschillende bijgevoegde bulletins.  

Oplossing: Verwijderen van de Argus AAD, vóór de eerstvolgende sprong.

Uitvoering: Door senior riggers en master riggers.

Noot: Zie bijlagen voor de originele bulletins.  

Verzending: AB, EC/TC
Master Riggers, Senior Riggers
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP