Veiligheidsbulletin 2004-05

Datum: 26 augustus 2004

Vervangt: VB 2003-05

Betreft: Alle uitrustingen, voorzien van een adjustable mainlift webbing.

Probleem: Bij een verstelbaar harnas van een Student Javelin werd het mainlift tijdens de opening doorgesneden door de adjuster, bij de verbinding naar de beenband en de rugband, hetgeen een fataal ongeval tot gevolg had.

Oplossing: Bij alle uitrustingen, ook bij pasagiersharnassen ten behoeve van tandemsprongen, welke voorzien zijn van een verstelbaar mainlift webbing dient het mainlift webbing, alsmede de verbinding van de adjuster met het harnas gecontroleerd te worden op abnormale slijtage verschijnselen dan wel zichtbare gebroken vezels van het webbing. Indien deze worden vastgesteld, dient de uitrusting onmiddelijk buiten gebruik gesteld te worden en aan een erkende Valschermtechnicus/Rigger ter beoordeling aangeboden te worden.

Uitvoering: Voor de eerstvolgende sprong door de verantwoordelijke instructeur cq. de gebruiker van de uitrusting, daarna op regelmatige basis, minimaal eens per maand.

Noot: Verwezen wordt naar het bulletin SP03 van Sun Path.

Verzending:
AB/TC/EC/B.P.R.A
Riggers
Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP + website