Veiligheidsbulletin 1994-01

Nummer: 94-01 Datum: 30 april 1994

Vervangt Vervangt n.v.t.

Betreft Betreft Controle van cypressen, gefabriceerd in de periode augustus 1993 tot en met november 1993.

Probleem Probleem Tot augustus 1993 produceerde Airtec 7600 Cypressen zonder problemen. Nu zijn er, doordat er een kleine modificatie in een geintrigeerd circuit is aangebracht, welke in onze testprocedures niet geindentificeerd werd, units geproduceerd, die onder extreem zelden voorkomende situaties niet voldoen aan de door ons gestelde precisie-eisen.

Oplossing Oplossing De 1527 units, gefabriceerd in de periode augustus tot en met november 1993 dienen teruggestuurd te worden naar de fabrikant voor controlle cq modificatie.

Uitvoering Uitvoering M.b.t. de uit en inbouw, door een erkend valschermtechnicus/ bevoegd instrukteur.

Noot Noot Indien u twijfels heeft omtrent uw cypres kunt u contact opnemen met uw dealer, die een komplete lijst serienummers heeft van de betrokken automaten. Bij alle units, die gefabriceerd zijn vanaf eind november is een nummer ingegraveerd op de controlunit (in/uitschakelblokje) op de kant tegenover de kabelingang.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Instructeurs
Clubs
i.a.a. redactie SP