MarS M2 AAD inspectie

Datum: 26 november 2013

Vervangt: n.v.t.

Betreft: MarS M2 AAD, serienummers SN: 001330 - 001379, 001384 - 001446, 001556 - 001727.

Probleem: Bij de M2 AAD zijn er 7 gevallen bekend waarbij "Error No. 0" of "Error No. 1" op de display vermeld werd. Deze melding ging niet weg met het uit- en weer aanzetten van de unit. Nadere inspectie door de fabrikant leverde als oorzaak een sensorfout op. 

Oplossing: Een unit die in de genoemde serienummers valt moet worden opgestuurd naar de fabrikant voor inspectie, reparatie dan wel eventuele vervanging. 

Units die niet in de genoemde serienummers vallen doch wel de foutmelding geven moeten ook per direct aan dit bulletin voldoen en worden opgestuurd. 

Uitvoering:  Voor de eerstvolgende sprong.

Noot: De fabrikant neemt volgens haar bulletin zoals hieronder de kosten van inspectie, reparatie en retourzending op zich.  

Zie verder het originele Bulletin van MarS, SB_10_11_2013_inspection_m2_aad_en[0]. In geval van onduidelijkheden is dit originele bulletin maatgevend. 

Verzending: AB, EC/TC, Master Riggers, Senior Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs.