Veiligheidsbulletin 2000-02

LET OP: DIT VB IS KOMEN TE VERVALLEN DOOR VB 2000-05

Nummer: 2000-02 Datum: 31 maart 2000

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Het gebruik van reserves, welke niet compatibel zijn met het gewicht van de springer inclusief de uitrusting.

Probleem: Nadat er de laatste jaren een tendens was om met zo klein mogelijke hoofdparachutes te springen, heeft deze zich helaas ook doorgezet met betrekking tot reserves. Dit kan ertoe leiden, dat de gebruikte reserve tijdens de opening scheurt of ontploft, dan wel alleen te landen is door een springer, die volledig bij zijn positieven is (b.v. een PD 113R met 85 kg eronder).

Oplossing: Met ingang van de eerst volgende jaarkeuring, uiterlijk echter op 01-01-2001 dient op elke logkaart of pakkaart van elke reserve, welke in Nederland gebruikt wordt, door middel van een stempel aangegeven te worden, voor welke categorie de reserve is toegelaten (T.S.O., gewicht en snelheid). Met betrekking tot buitenlandse uitrustingen geldt het gestelde in artikel 83 BVR.

Uitvoering: Door een erkend Valschermtechnicus.

Noot: Indien er twijfels zijn of de uitrusting geschikt is voor de voorgenomen sprong, bepaalt de dienstdoende instructeur of deze uitrusting gebruikt mag worden.
Bovendien wordt verwezen naar het gestelde in BVR art. 84, lid 1 en 2 alsmede BVR art. 85, lid 1 d.

Verzending: AB / TC / EC / B.P.R.A
Valschermtechnici
Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP