VB 2003-05

Datum: 5 augustus 2003

Vervangt: NVT

Betreft: Alle uitrustingen, voorzien van een adjustable mainlift webbing.

Probleem: Bij een verstelbaar harnas van een Student Javelin werd het mainlift tijdens de opening doorgesneden door de adjuster, bij de verbinding naar de beenband en de rugband, hetgeen een fataal ongeval tot gevolg had.

Oplossing: Bij alle uitrustingen, welke voorzien zijn van een verstelbaar mainlift webbing dient de verbinding van de adjuster met het harnas gecontroleerd te worden op abnormale slijtage verschijnselen dan wel zichtbare gebroken vezels van het webbing. Indien deze worden vastgesteld, dient de uitrusting onmiddellijk buiten gebruik gesteld te worden en de desbetreffende fabrikant hiervan in kennis te worden gesteld.

Uitvoering: Erkend Rigger

Noot: Verwezen wordt ook naar het bijgevoegde bulletin SP02 van Sun Path.