Datum: 13 februari 2009

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle sport Javelin Odyssey harnas / container systemen met een heup ring of een 4 ring mainlift webbing, gefabriceerd tussen september 2008 en december 2008.

Probleem: Door een afwijking tijdens de fabricage is het mogelijk geweest dat tijdens het stikken van het harnas de naald van de machine de ring heeft geraakt.
De naald is waarschijnlijk ook beschadigd en kan daardoor webbing weefsel hebben  beschadigd.
Tevens is het mogelijk dat sporen van beschadiging in het metaal op de heupringen ook de buffer in het harnaswebbing, en eventueel het stiksel beschadigd hebben.

Oplossing: Uit voorzorg moeten alle systemen betrekking hebbende op deze fabricage maanden verplicht geïnspecteerd worden voor de eerstvolgende sprong.

Uitvoering: Door riggers.

Noot: Het bijgevoegde bulletin, SPSB005, van de fabrikant is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin. De uitvoering dient te geschieden confirm dit bulleting. 

Verzending: AB, EC/TC
Riggers, Houders van een Vouwbevoegdheid
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP