Vortex hardware DSF stainless steel

Datum: 6 januari 2016

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Stainless steel hardware van Vortex harnas containers. 

Probleem: Bij een Vortex harnas container is een breuk geconstateerd in een onderdeel van het stainless steel min driering systeem. Dit bij een Vortex harnas container DOM oktober 2014. Het is onduidelijk welke serie van stainless steel mini driering systemen het betreft. Het betreffende onderdeel wordt ook op andere plaatsen op deze harnas container gebruikt. 

Oplossing: Verbod op gebruik van alle Vortex harnas containers waar "DSF" gestampte hardware op gemonteerd wordt. Dit "DSF" stamp is aan de binnenzijde van de grote ring te vinden. Deze grote ring kan binnen het driering systeem gemonteerd zijn, als heupring en als borstring, afhankelijk van het type harnas container. 

Uitvoering: Alle Vortex eigenaren en gebruikers. 

Noot: Zie voor specifieke details het bijgevoegde bulletin van Parachute Systems PSB # 2016-01

Verzending: AB, VC, StC, OPEX, Master Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.