VB 2006-02

Let op! Dit bulletin is vervangen door VB 2006-04.

Datum: 1 mei 2006

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Techno 240-B, P/N: R 01-240-B, alle serienummers, reserveparachutes.

Probleem: Er is vastgesteld dat de omschreven reserveparachute niet voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot het toegestane hoogteverlies / openingstijd na activatie. De door Parachutes de France voorgestelde oplossing voor dit probleem (SB BSC_06_002 van 21-4-2006) is door EASA niet geaccepteerd als een gelijkwaardig veiligheidslevel. De consequentie is dat de boven omschreven reserve parachute tot nader order niet als reddingsmiddel gebruikt mag worden.

Oplossing: Het gebruik van alle Techno 240-B als personal reserve parachutes is met onmiddelijke ingang verboden.

Uitvoering: Per ingangsdatum 28-4-2006.

Noot: Het bijgevoegde bulletin, uitgegeven door EASA, is tot nader order een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

Verzending: 

  • AB, EC/TC, SaC
  • Instructeurs
  • Secretariaten clubs
  • redactie SP