Veiligheidsbulletin 1996-02

Nummer: 96-02 Datum: 10-04-1996

Vervangt: N.V.T.

Betreft Betreft Vervanging Strong Dual Hawk main risers.

Probleem Probleem Verschillende gebruikers hebben ons ervan in kennis gesteld, dat de middelste ringen tijdens de opening braken, dan wel ernstig gedeformeerd waren. Dit probleem is veroorzaakt doordat de ringen machinaal zijn vervaardigd in plaats van gesmeed. Visueel is verschil tussen de beide soorten ringen moeilijk vast te stellen.

Oplossing Oplossing Alle tandem risers, gefabriceerd tussen 01 juni 1994 en 31 juli 1995 dienen voor 1 september 1996 vervangen te worden. Aanbevolen wordt, risers welke voor 1 juni 1994 gefabriceerd zijn ook te vervangen. Tevens adviseert de fabrikant, alle tandemrisers, welke voor maart 1996 gefabriceerd zijn te vervangen door risers, gefabriceerd vanaf 1 maart 1996. De fabrikagedatum van de risers is te vinden op het labeltje, dat in de riser is genaaid. Risers, gefabriceerd in de periode van 01-06-1994 tot 31-07-1995 worden kosteloos door de fabrikant vervangen.

Uitvoering Uitvoering Erkend Valschermtechnicus.

Noot Noot Zie bijgevoegd bulletin van de fabrikant.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Houders van een vouwbevoegdheid.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP