MarS m2 AAD cutter

Datum: 6 oktober 2016

Vervangt: n.v.t. 

Betreft: MarS m2 AAD cutter. 

Probleem: Bij enkele cutters is de plastic housing van de kabel gebarsten dan wel gekraakt. De reden hiervan is de manier van sluiten en verzegelen van de cutter. Deze beschadigingen be├»nvloeden alleen de housing en niet de werking van de AAD.

Alle cutters vervaardigd in 2014 en eerder met de volgende serienummers vallen onder dit bulletin: A11, B11, C11, A12, B12, C12, D12, A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13, A14, B14, C14, D14, E14, F14, G14, H14, J14, K14, L14, M14, N14, O14. Cutters met nummers x15 en x16 vallen niet onder dit bulletin. 

Oplossing: Als er een probleem met de cutter is wordt dit door de control unit opgemerkt, er verschijnt dan een melding "error no 2". In dat geval moet de cutter direct vervangen worden. 

Als er geen probleem met de cutter via de control unit wordt geconstateerd kan de AAD gewoon gebruikt worden tot aan de volgende periodieke inspectie. Pas dan moet de cutter vervangen worden. 

Uitvoering: Voor de eerstvolgende sprong.

Controle van de cutter via de control unit door de gebruiker. Vervanging van de cutter door een Senior Rigger of Master Rigger. 

Noot: De kosten van een nieuwe cutter en verzending zijn voor de fabrikant. 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het bulletin van de fabrikant, Service Bulletin 02/09/2016 van 30 september 2016

Verzending: AB, VC, StC, OPEX, Senior Riggers, Master Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.