Velocity Sports Equipment riserloop inspectie

Datum: 12 juli 2013

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Riserloops (witte type 2A) op harnas/container systemen van Velocity Sports Equipment (VSE). 

Probleem: Verschillende risers op harnas/container systemen van Velocity Sports Equipment zijn in het veld aangetroffen met beschadigde / gedeeltelijk doorgesneden riserloops. Het aantal en de plek waar de loop beschadigd is verschilt per geval. VSE concludeert dat er verschillende factoren mogelijk zijn als oorzaak voor deze beschadigingen. Een gebroken loop kan resulteren in het niet gelijktijdig releasen van de risers van de hoofdparachute. Dit kan weer leiden tot verwarring van de hoofd- en reserveparachute. 

Oplossing: Verplichte inspectie van de riserloops. 

Uitvoering:  Inspectie vóór de eerstvolgende sprong door Senior Rigger of Master Rigger. Uitvoering van werkzaamheden alléén door Master Rigger.

Noot: Zie verder het originele Bulletin van Velocity Sports Equipment, VSESB001_01-06-2013. In geval van onduidelijkheden is dit originele bulletin maatgevend.  

Verzending: AB, EC/TC, Master Riggers, Senior Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs.