Paratec tandem equipment + labels

Datum: 14 oktober 2014

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Paratec Componenten Tandemsystemen en labels. 

Probleem: Paratec vermeldt dat voor Next H/C systemen alleen onderdelen gebruikt mogen worden die door Paratec gefabriceerd dan wel geautoriseerd zijn. Ook zijn blijkbaar onderdelen door een andere instantie nagebouwd en van onjuiste labels voorzien.  

Het bulletin van Paratec wordt voor Next tandemsystemen verwoord als dit VB. Voor de sport- en student systemen wordt dit verwoord in een TB (TB 2014-03) 

Oplossing: Controle op toegestane onderdelen, alléén voor tandemsystemen. 

Uitvoering:  Uiterlijk bij de eerstkomende periodieke inspectie.

Controle door Senior Riggers en Master Riggers. Indien onderdelen gevonden worden die niet van Paratec zijn, of niet door Paratec geautoriseerd zijn moeten die vervangen worden door een Master Rigger. 

Noot: Zie verder het originele bulletin van Paratec PSB-09-2014-01

De bijgevoegde informatie van de fabrikant is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin. Indien er onduidelijkheid bestaat door de vertaling van (delen) van het originele bulletin dan is het origineel maatgevend en dient er conform dat originele bulletin gehandeld te worden.

Verzending:          AB, EC/TC
                              Master Riggers, Senior Riggers
                              Instructeurs
                              Secretariaten clubs