VB 2006-06

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Argus AAD in combinatie met een Mirage rig.

Probleem: Tijdens testsprongen met een Mirage rig, welke voorzien was van een Argus AAD, bleek dat de reserveloop gerafeld was bij het deel wat door de cutter loopt. Het plastic inzetdeel bleek beschadigd te zijn bij het sluiten van de reserve. Nader onderzoek toonde aan dat de beschadiging te wijten was aan de locatie waar de cutter geplaatst wordt.

Oplossing: Vervangen van de cutters met plastic inzetdeel door cutters zonder een plastic inzetdeel. De oude cutter kan opgestuurd worden naar de fabriek, waarna deze een nieuwe cutter naar de rigger stuurt.

Uitvoering: Door een rigger, voor de eerstvolgende sprong.

Noot: De bijlage bij dit bulletin is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

Verzending: 

  • AB, EC/TC, SaC
  • Riggers
  • Houders van een vouwbevoegdheid
  • Instructeurs
  • Secretariaten clubs
  • redactie SP