Veiligheidsbulletin 1998-01

Nummer: 98-01 Datum: 29-03-1998

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Vector Tandemsystemen, voorzien van een dubbel drogue release systeem.

Probleem: Drogue release hesitations, veroorzaakt door de bartack van de double-ended loop, welke op dit drogue release systeem gebruikt wordt.

Oplossing: Met onmiddellijke ingang dient deze loop vervangen te worden door een nieuwe versie, Part # TVDRL-R1, zoals omschreven in de bijgevoegde copie van Product Service Bulletin, PSB # 031798.

Uitvoering: Met betrekking tot de fabrikage van de loop, volgens de door de fabrikant aangegeven richtlijnen, door een erkend Valschermtechnicus. Het installeren van de loop mag gedaan worden door een tandemmaster.

Noot: Tevens wordt erop gewezen, dat de beide releasekabels op geen enkele manier gekruist mogen worden, daar dit een drogue hang-up kan veroorzaken.

Het bijgevoegde PSB is een wezenlijk bestanddeel van dit VB

Alle aanwijzingen in dit PSB zijn bindend!

Verzending: AB / TC / EC / B.P.R.A.
Valschermtechnici
Tandemmasters
Houders vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP