Vigil II waterinspectie

Datum: 20 juni 2013

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Inspectie na waterlanding en/of contact met water van Vigil II multimode (civiel model) S/N 8021 of hoger, met fabricagedatum 05-07 of later. 

Probleem: Bij inspectie van Vigil II multimode AAD's (civiel model) na contact met water werd in enkele gevallen een hoge vochtigheidsgraad in de besturingsbox vastgesteld. Dit kan softwareproblemen en/of een mogelijke malfunctie tot gevolg hebben. 

Oplossing: Verplichte inspectie van Vigil II multimode AAD's (civiel model) na elke waterlanding en/of elk contact met water, zoet dan wel zout. 

Inspectie door fabrikant Advanced Aerospace Designs. 

Uitvoering:  Vóór 1 december 2013, door een Master Rigger.

Noot: Zie verder het originele Bulletin van Advanced Aerospace Designs, PSB-9. In het geval van onduidelijkheden is dit originele bulletin maatgevend.  

Verzending: AB, EC/TC, Master Riggers, Senior Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, i.a.a. redactie SP