BVR BR uitleg dienst opleidingen

Datum: 6 maart 2015

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Verduidelijking verlengingseisen dagen dienst en opleidingen. 

Probleem: Er worden aanvragen tot verlenging van bevoegdheden (I en HI) gedaan waarbij de eisen "dagen dienst gedraaid" en "opleidingen gegeven" zijn ingevuld in het buitenland buiten KNVvL verband. Hierbij wordt niet gehandeld in de gedachte van het BVR en met de correcte invulling van de eisen. De omschreven regels geven mogelijk aanleiding tot misinterpretatie.  

Oplossing: Verduidelijking van deze verlengingseisen, als volgt:

  • Ten minste 10 dagen per jaar springtechnisch de verantwoordelijkheid over een centrum dragen. Volgens de definitie van het BVR is een centrum een statutair bij de KNVvL aangesloten parachutisten rechtsvorm. Voor een overzicht van deze centra wordt verwezen naar de info op de website. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat een centrum zoals hier bedoeld de verantwoordelijke instantie dient te zijn voor de KNVvL springoperaties ter plaatse, in de breedste zin van het woord.
  • Ten minste 1 basisopleiding per kalenderjaar. Volgens de definitie van het BVR is een basisopleiding een KNVvL opleiding volgens een door het afdelingsbestuur geautoriseerd basisopleidingsplan. Voor de aanvang van de opleiding dienen de cursisten conform de procedure als aspirant lid te worden aangemeld bij de KNVvL en bij het afronden van deze opleiding dient ook een KNVvL Sportparachutespringbewijs (SPB) te worden uitgereikt. Indien dit niet het geval is dan wordt de opleiding niet gezien als een opleiding die meetelt voor de verlengingseisen. 

Uitvoering:  Houders bevoegdheid instructeur en hulpinstructeur.

Noot: Deze verduidelijking zal worden opgenomen in het BVR en BR 2016 waarna dit VB zal komen te vervallen. 

Verzending: AB, StC, OPEX, instructeurs, hulpinstructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.