VB 2005-10

Datum: 22 december 2005

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Alle Advance Harnas/container systemen, voorzien van een type 8 borstband.

Probleem: Tijdens een poging van een schute assis sprong door een springer met een Advance uitrusting deed zich een zeer harde premature opening voor, waardoor de borstband losscheurde van het harnas. De springer landde zonder verdere bijzondere problemen. Bij nadere controle bleek, dat de pouch niet was vervangen zoals voorgeschreven in SB 050801; door de slechte conditie van de pouch bleek de pilotchute er niet in zitten met de boven omschreven gevolgen.

Oplossing: Alle Advance uitrustingen, voorzien van een Type 8 borstband dienen terug gestuurd te worden naar de fabrikant ter modificatie van de borstband. Deze modificatie mag ook uitgevoerd worden door een erkend valschermtechnisch bedrijf dan wel door een door de fabrikant aangewezen valschermtechnisch bedrijf.

Uitvoering: Voor de eerstvolgende sprong.

Noot: Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

Verzending: 

  • AB/TC/EC
  • Riggers/Houders van een Vouwbevoegdheid
  • Leden V.v.V.
  • Instructeurs
  • Clubsecretariaten, materiaalbeheerders
  • i.a.a. redactie SP