Datum: 5 oktober 2011

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Vigil cutters met DOM 10-07

Probleem: Na een incident in Canada is vastgesteld dat in de cutter van de betrokken Vigil het mes ontbrak. Deze cutter maakte deel uit van een batch met productiedatum oktober 2007. De producent van de Vigil, Advanced Aerospace Designs, heeft derhalve besloten dat alle cutters met DOM 10-07 vervangen dienen te worden.

Oplossing: Controle en vervanging van de cutters met DOM 10-07.

Uitvoering: De controle en vervanging dienen plaats te vinden vóór de eerstvolgende sprong, door een Senior Rigger of Master Rigger. Hiervan dient een aantekening te worden gemaakt op de logkaart.

Noot: Zie het originele Product Service Bulletin van Advanced Aerospace Designs alsmede het rapport van de Royal Military Academy.

Verzending: AB, EC/TC
Master Riggers, Senior Riggers
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP