VB 2003-01

Datum: 8 januari 2003

Vervangt: VB 94-05 van 22 mei 1994.

Betreft: Vouwen en keuren van ronde reserves met netting in de stuurgaten.

Probleem: Het onnodig uitvoeren van de treksterktetest op ronde reserves met netting in de stuurgaten.

Achtergrond: In 1986 ontstond het zg. “meshprobleem”. Betroffen waren eigenlijk alleen valschermen, welke gefabriceerd waren in het begin van de jaren ’80. Door een verkeerd impregneermiddel (verkeerde netting) ontstond er een chemische reactie, herkenbaar aan verzuring van het materiaal van de netting, waardoor de treksterkte van het materiaal ernstig verminderde en de desbetreffende valschermen bij gebruik konden scheuren. Op grond hiervan werd uiteindelijk VB 94-05 uitgegeven, waarin verplicht gesteld werd, ronde reserves met netting in de stuurgaten een zuur en een trektest te laten ondergaan bij elke repack. Uiteraard werd door de betrokken fabrikanten actie ondernomen en werd er ander materiaal voor de netting gebruikt, dat uiteraard eerst uitvoerig getest werd. Hierbij werd vastgesteld, dat er ook verzuring optrad door impregneermiddelen, waarmee nylon gedurende het productieproces behandeld wordt, maw. er is bijna altijd wel een “verzuring indicatie”, zelfs bij square reserves! Onnodige trektesten belasten het materiaal nadelig, op den duur kan het consequent testen zelfs ertoe leiden, dat de desbetreffende koepel zijn luchtwaardigheid verliest! (zie ook PM II, 4.032)

Oplossing: Alle ronde reserves voorzien van netting in de stuurgaten dienen voor elke repack met behulp van bromocresol, dan wel lakmoes papier op zuur getest te worden. Bij een groene verkleuring is de parachute zuurverdacht en moet er een treksterktetest op uitgevoerd worden volgens de methode, aangegeven door de National Parachutes Industry. Bij een gele verkleuring is de parachute zuur en moet deze gespoeld te worden in water, waarin zachte zeep is opgelost. Voordat de parachute opnieuw in gebruik wordt gesteld moet er opnieuw een zuur en een trektest worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze test dient men onderstaand of gelijksoortig gereedschap te gebruiken. 2x LOCKING FABRIC CLAMPS (bv AEROSTAR P/N 51406m). 1x SPRINGSCALE - 50 lb (HANSOM- Viking No. 895).

Uitvoering: Door een rigger / houder van een vouwbevoegdheid.

Noot: Gebruik alleen verse Bromocresol; indien Bromocresol te oud is, dan wel te lang blootgesteld aan lucht geeft het een foute indicatie. Ook het aanraken van de te testen plek met je handen werkt “zuurverhogend”!