VB 2004-04

Datum: 8 juni 2004

Vervangt: VB 2004-02 

Betreft: Alle Vigil AAD’s, gefabriceerd voor 26 maart 2004.

Probleem: In het veld zijn er meerdere incidenten geweest waarbij een Vigil AAD, welke gefabriceerd was voor 26 maart 2004, een onterechte activatie had. Na analyse en tests is gebleken dat dit onder meer veroorzaakt kon worden door statische elektriciteit hoger dan 15 KV.

Oplossing: In tegenstelling tot het gestelde van de fabrikant (VigilServicBulletin #1) met betrekking tot het gebruik van Vigil's, gefabriceerd tot 26 maart 2004, mogen deze met onmiddellijke ingang niet meer gebruikt worden en dienen voor de eerst volgende sprong uit de uitrusting verwijderd te worden. De betroffen automaten dienen per direct vervangen te worden conform het gestelde in bovengenoemd bulletin.

Uitvoering: Erkend Valschermtechnicus / Rigger.  

Noot: Uitschakelen alleen voldoet niet, daar er gevallen bekend zijn, waarbij ook uitgeschakelde automaten onterecht activeerden.