VB 2005-03

Datum: 10 april 2005

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle Icon Harnas / Container systems.

Probleem: Het testen van het release systeem van een Icon Harnas/Container systeem resulteerde in een hard cutaway. De oorzaak hiervan waren vervuilde cutaway kabels en housings. Dit incident vond plaats op een specifieke dropzone, welke gelegen is een zanderige (fijn strandzand) en winderige omgeving.      

Oplossing: Reiniging van de cutaway kabels en housings op de manier, zoals aangegeven in het bijgevoegde bulletin van de fabrikant.  

Uitvoering: Voor de eerst volgende sprong door een erkende Rigger. 

Noot: Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin. Tevens wordt erop gewezen, dat ook andere systemen betroffen kunnen zijn. Door regelmatig onderhoud en reiniging van het release systeem voorkomt men dergelijke problemen.

Verzending: 

  • AB/TC/EC/B.P.R.A.
  • Riggers/Houders van een Vouwbevoegdheid
  • Leden V.v.V.
  • Instructeurs
  • Clubsecretariaten, materiaalbeheerders
  • i.a.a. redactie SP