VB 2006-01

Datum: 20 april 2006

Vervangt: n.v.t.

Betreft: BVR artikel 608, lid 5. Dit lid betreft publicatie van een intrekking van het sportparachutespringbewijs en/of een of meerdere bevoegdheden in het afdelingsorgaan.

Probleem: Naar aanleiding van een publicatie in de SP is er kritiek van leden gekomen. Deze publicatie betrof een sanctie met melding van de volledige naam van de gesanctioneerde.

Besluit: Wijziging van het artikel naar de volgende tekst: “Van een sanctie, zoals vermeld in artikel 606, volgt publicatie in het afdelingsorgaan onder vermelding van, de opgelegde sanctie en een beknopte motivering. Tevens zal een schrijven verzonden worden aan alle chef-instructeurs van bij de KNVvL afdeling parachutespringen aangesloten organisaties onder vermelding van voorgenoemde zaken plus de volledige naam van de betrokkene.“

Uitvoering: HBP, SaC.

Noot: n.v.t.

Verzending: 

  • AB, EC/TC, SaC
  • Instructeurs
  • Secretariaten clubs
  • redactie SP