VB 2005-07

Datum: 27 juli 2005

Vervangt: VB 2005-06

Betreft: Alle OMEGA XXS, XS, S, M, L en XL container systemen in combinatie met Quick 120, 135, 150, 180, 220 of een ander type reserveparachute.

Probleem: Tijdens de openingsvoortgang verwikkelde zich een lijn met een van de maincontainer flaps. De daarop volgende aktie had een main-reserve entanglement tot gevolg, waardoor de springer verongelukte. Ook in het verleden waren met deze systemen al soortgelijke problemen, welke zelfs al tot een korte grounding geleid hadden (november 2004, Oostenrijk).

Oplossing: Bovengenoemde systemen dienen voor de eerstvolgende sprong voorzien te worden van de door de fabrikant in SB-O-200501 verplicht gestelde modificatie, op de manier en de plaatsen, zoals omschreven in het bijgevoegde bulletin van de fabrikant.

Uitvoering: Door een erkend Luchtvaart Technisch Bedrijf (Valschermtechniek), de fabrikant, danwel door een door de fabrikant daartoe bevoegd verklaard bedrijf. 

Noot: Door de fabrikant zijn met ingang van 25 juli 2005 de volgende bedrijven in Nederland bevoegd verklaard om onderhoud, reparaties en modificaties uit te voeren op de door hem gefabriceerde uitrustingen en onderdelen daarvan: The Parachute Case, Caroline Suits, Isola'Quip. De bijgevoegde bulletins van de fabrikant, SB-O-200501 en het Luftfahrt Bundes Amt, LTA-Nr: D-2005-248R1, zijn een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

EASA-Approval: Het bijgevoegde bulletin is door de EASA onder Approvalnummer 2005-6101 goedgekeurd.

Verzending: 

  • AB/TC/EC
  • Riggers/Houders van een Vouwbevoegdheid
  • Leden V.v.V.
  • Instructeurs
  • Clubsecretariaten, materiaalbeheerders
  • i.a.a. redactie SP