Veiligheidsbulletin 1997-02

Nummer: 97-02 Datum: 14-06-1997

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Thomas Sports reversed risers.

Probleem: Alle rigs, voorzien van Thomas Sports reversed risers zijn met onmiddellijke ingang geground, totdat de hieronder omschreven test is uitgevoerd. Doordat de dimensies van de ringsettings op de risers afwijken, bestaat de mogelijkheid, dat de riser niet released, dan wel, dat de kracht, die nodig is om te releasen dusdanig hoog is, dat releasen niet mogelijk is.

Oplossing: De hierna omschreven test dient te worden uitgevoerd.
De springer, welke de uitrusting gebruikt, dient volledig omgehangen opgehangen te worden met behulp van de connectorlinks op dusdanige wijze, dat zijn voeten net boven de grond zijn.
Aan beide kanten van de springer dient een helper te staan, voor het geval, dat de springer tijdens het maken van de break away ongelukkig terecht komt.
Voordat de springer de procedure uitvoert, dient er gewicht toegevoegd te worden, om de G force te simuleren, welke ontstaat tijdens een spinning malfunction. Dit wordt gedaan, door twee mensen aan het harnas te hangen ter hoogte van de heup / beenbanden, (drie maal het lichaamsgewicht dus). Overtuig je ervan, dat de riserverbindingen aan het ophangpunt sterk genoeg zijn.
Een single handed cutaway moet zonder moeite mogelijk zijn.
Indien de uitrusting is voorzien van softhousings, dient door een gekwalificeerd persoon gecontroleerd te worden, dat de releasekabels weer op de juiste manier aangebracht zijn.
Voordat de main opnieuw bevestigd wordt, dient een lijncheck te worden uitgevoerd.
Indien de risers door de test gekomen zijn, dient hiervan aantekening gemaakt te worden op de logkaart van de uitrusting.

Uitvoering: Door of onder toezicht van een erkend valschermtechnicus.

Noot: Indien de cutaway niet of slechts met grote moeite mogelijk is, dient contact opgenomen te worden met de dealer of met Thomas Sports, voor een vervangende riserset. De oude risers dienen teruggestuurd te worden onder vermelding van het serienummer van de uitrusting dan wel met een kopie van het aankoop bewijs.

Bijlage: Kopie bulletin Thomas Sports.

Kopie bulletin B.P.A.

Verzending: AB /TC /EC /B.P.R.A.
Valschermtechnici /houders van een vouwbevoegdheid.
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP